آشنائی با I ها (اثرگذاران)

اگر در تعاملات مشکل دارید، اگر سازمان شما به کسی نیاز دارد که بدون خستگی با مشتریان در ارتباط باشد، و بر آنها اثر مطلوبی بگذارد، باید دنبال High I ها باشید.

متاسفانه تجربه ما نشان میدهد که در میان ایرانیان، که به مردم داری و رعایت آداب معاشرت مشهورند، در بعد رفتار سازمانی با کمبود افرادی که پارامتر I توسعه یافته داشته و قادر به تعاملات موفق باشند، مواجه هستیم.

پس اگر یک High I در سازمانتان دارید، قدر او را خوب بدانید. نکاتی که در ادامه مطلب آمده در این راه به شما کمک میکنند.

این نمودار تیپ یک High I خالص و پر شدت است و شاخصه های رفتاری او هم در کنار آن آمده است:

اما برای کمک به این افراد چه باید بکنیم و هر کدام از رفتارهای آنها را که نیاز به کمک دارند، چطور هدایت کنیم؟

در این تصویر این موارد آمده است:

 

امیدوارم هوای این افراد حساس و اهل ارتباط را داشته باشید.

سربلند باشید

اگر مفید بود، عضو شوید و یا به اشتراک بگذارید

برای آشنائی با کاربرد عملی این نوشته ها، در سازمان خودتان، روی عناوین زیر کلیک کنید:

جذب و استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری به شما پیشنهاد میکنیم.

انگیزش و نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما امیدواریم بتوانیم همراه شما باشیم تا با پرهیز از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداقل ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو (کار راهه شغلی) و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها چه بسا مهم تر بوده و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

عملکرد و مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، میتوانید آنها را به گونه ای مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.