آموزش و نقش آن – مثال

بعضی از مدیران واقعاً بر این باورند که آموزش نقش موثری در ارتقای عملکرد همکارانشان دارد. بعضی دیگر هم چون میبینند خیلی ها بر این باورند، فکر میکنند نباید چیز دیگری بگویند 🙂

اما آموزش واقعاً مهم است. در شرکتهای خارجی دیده ام که حتی وقتی دوره ای هست که برنامه آموزشی ای ندارند، دور هم جمع میشوند و تجربه های ماههای اخیر را نقد و بررسی میکنند و اثرات این مسوله را بارها دیده ام.

این آموزش اثر مهمی هم میتواند در ارتقا و تنظیم پارامترهای رفتاری داشته باشد.

در مطالب قبلی راجع به چابکی و مزایای آن و دوستان خوب و جوانی که در این وادی کار میکنند صحبت کردم. مطلع شدم که این دوستان دوره (هائی) رو در زمینه مدیریت پروژه چابک و اصولاً چابکی برگزار کنند (اینجا را ببینید).

فکر میکنم این دوره های کوتاه مدت میتواند دید شما را به کار و برنامه ریزی، به خصوص در راستای ارتقای چابکی تغییر دهد، و بر اساس آنچه من خوانده ام، که خیلی محدود است، پیش بینی من این است شرکت در این دوره ها بتواند همزمان روی S و D اثر بگذارد.

حداقل محتوای دوره ها را بخوانید، شاید آن را جالب یافتید:-)

سربلند باشید

اگر مفید بود، عضو شوید و یا به اشتراک بگذارید

برای آشنائی با کاربرد عملی این نوشته ها، در سازمان خودتان، روی عناوین زیر کلیک کنید:

جذب و استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری به شما پیشنهاد میکنیم.

انگیزش و نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما امیدواریم بتوانیم همراه شما باشیم تا با پرهیز از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداقل ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو (کار راهه شغلی) و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها چه بسا مهم تر بوده و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

عملکرد و مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، میتوانید آنها را به گونه ای مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.