تشخیص تیپهای رفتاری در برخوردها

اگر تیپهای مخاطبانمان را بشناسیم، بهتر میتوانیم با آنها تعامل کنیم. در
این مطلب نکاتی در مورد شناخت تیپ رفتاری طرف مقابل و سپس اتخاذ رویکرد
مناسب برای تعامل با آنها ارائه میشود.

توجه داشته باشید که این تحلیلها مربوط به حات ایده آلی است که یکی از شاخصه های رفتاری، عمده رفتار فرد را تحت کنترل داشته باشد. در عمل رفتار افراد تابع ترکیبی از شاخصه ها میتواند باشد.

اما این اطلاعات دید خوبی در مورد ترکیبها هم میتواند به شما بدهد. به نظرم از هیچ، بهتر است. امیدوارم بپسندید.

High D ها:

تیپهای مشتریان

اگر تیپهای مخاطبانمان را بشناسیم، بهتر میتوانیم با آنها تعامل کنیم. در
این مطلب نکاتی در مورد شناخت تیپ رفتاری طرف مقابل و سپس اتخاذ رویکرد
مناسب برای تعامل با آنها ارائه میشود.

توجه داشته باشید که این تحلیلها مربوط به حات ایده آلی است که یکی از
شاخصه های رفتاری، عمده رفتار فرد را تحت کنترل داشته باشد. در عمل رفتار
افراد تابع ترکیبی از شاخصه ها میتواند باشد.

اما این اطلاعات دید خوبی در مورد ترکیبها هم میتواند به شما بدهد. به نظرم از هیچ، بهتر است. امیدوارم بپسندید.

High D ها:

رویکرد عمومی: سعی در سلطه جوئی یا تحت کنترل گرفتن شرایط دارد. بسیار صریح خواهد بود.
دست دادن : قوی و با اعتماد به نفس.
دفتر کار: دفتر کار و میز کارش احتمالاً نا مرتب است.
پوشش: عموماً برایش اهمیت ندارد، اما پوشش متناسبی به تن خواهد داشت.
عادات: بی صبر، گستاخ و غیر قابل پیش بینی.
نگاه: مستقیم، چشم در چشم.
زبان بدن: بی قرار است، زیاد حرکت میکند، معمولاً به گوینده نگاه میکند و وقتی موضوع برایش جالب باشد به جلو خم میشود، وقتی علاقه اش را از دست داده یا موضوع برایش جالب نباشد، به عقب تکیه میدهد، یا به اطراف نگاه میکند.

برخورد با تقابل: از تقابل گریزان نیست، حتی از آن استقبال میکند.

به طور عمومی این دسته از افراد ممکن است:

تاخیر کنند.
گستاخ و صریح الهجه باشند یا از آن احتراز نکنند.
حرفتان را قطع کنند، حتی ممکن است با تلفن صحبت کنند و بی توجه نشان دهند.
بر نکاتی به صورت چالش برانگیز، تاکید کنند.
منتقد و خطایاب هستند و سعی میکنند عقیده خودشان را تحمیل کنند.
قاطع
به عقاید و نظرات دیگران زیاد توجه نمیکنند.
بعید است زمان زیادی به شما بدهند.

High I ها:

رویکرد: در حد استثنائی شوق آفرین هستند
دست دادن: طولانی و دوستانه
دفتر کار: گواهینامه ها، عکس، تقدیرنامه و بریده جرایدی که مربوط به خودش باشد را در آنجا خواهید دید.
پوشش: ممکن است مطابق آخرین مد لباس پوشیده باشد، رنگها متناسب و پوشش تحسین برانگیز است.
عادات:ممکن است سطحی و ناگهانی (عکس العملی) برخورد کند، در بیان احساساتش مشکلی نمیبیند.
نگاه: مکرر و دوستانه
زبان بدن: حرکت زیاد در دستان و کل بدن
برخورد با تقابل: ترجیح میدهد که به جای تقابلی پرخاشگرانه یا پر توقع، حرفش را با ترغیب، پیش ببرد.

به طور عمومی این دسته از افراد ممکن است:

در تشویق و شوق آفرینی، اغراق کنند.
بسیار مشتاق نشان دهند، اما در اتخاذ تصمیم بسیار تاخیر کنند.
بسیار صمیمی و اجتماعی به نظر میرسند.
لطیفه میگویند و داستان تعریف میکنند.
احساسات شخصی شان را بیان میکنند.
تکانشی، یا ناگهانی عمل میکنند.
به جزئیات توجه نمیکنند.
سطحی به نظر میرسند.
بسیار اهل برقراری ارتباط و تعامل هستند.
به طور کلی مثبت و اهل حرف ارزیابی میشوند.

High S ها:

رویکرد: بررسی کننده، ملاحظه کار و منظم
دست دادن: صادقانه و صمیمی
دفتر کار: عکس اگر باشد، از داشته های شخصی یا بستگانشان است.
پوشش: متناسب اما بیش از آنکه مطابق مد باشد، راحت است.
عادات: عموماً بسیار مبادی آداب و پذیرا هستند.
 نگاه: گرم، دوستانه و صمیمی است.
زبان بدن: آرام و متوجه شما به نظر میرسند.
برخورد با تقابل: ترجیح میدهد که شرایط را در حالت مناسب حفظ کند، نه اینکه با جمله ای پرخاشگرانه آن را بر هم بزند.

به طور عمومی این دسته از افراد ممکن است:

به نظر در زمینه های امنیت و حفاظت، مراقب بوده و برایشان مهم باشد.
خیلی علاقه ای به تغییر سرعتشان ندارند.
به شدت برای حفظ وضع موجود تلاش میکنند.
به نظر میرسد که قوه تخیل قوی نداشته باشند.
به نظر میرسد از اوضاع و جریان امور همانطور که هست، راضی باشند.
در تکمیل کارها، جامع نگر هستند.
برای شفاف سازی و رفع ابهام، سوال میکنند.
سوالاتی حاکی از تردید، میپرسند.
با لحنی آرام اما محکم صحبت میکنند.
قانع شده به نظر میرسند، اما باور نکنید که همیشه باور کرده اند.
بیشتر گوش میکنند تا حرف بزنند.

High C ها:

رویکرد: وقت شناس، آماده و منطقی، هر جمله را سنجیده میگوید.
دست دادن: کوتاه و نرم.
دفتر کار: بسیار منظم، همه چیز سرجایش است، تقریباً هیچ چیز شخصی آنجا نیست، معمولاً روی میز چیزی جز اطلاعات یا نامه شما دیده نمیشود.
پوشش: محافظه کارانه، منظم، شیوه اداری خوب، سنگین، رنگهای متعدد ندارد، و تمام روز منظم و مرتب میماند. خط اطوی لباس همیشه به وضوح دیده میشود. کفشها برق میزنند.
عادات:بسیار مودب، برخورد درست و هر تشریفاتی که متناسب باشد، اجرا میشود.
نگاه: ترجیح میدهد برخورد چشمی نداشته باشد، به خصوص وقتی بحث و تقابلی مطرح است، وقتی از دیدگاهش و پشتوانه اش، مطمئن باشد، احتمالاً صریح خواهد بود. حرف نامربوط نمیزند.
زبان بدن: سعی میکند حداقل حرکت را داشته باشد، نمیخواهد احساساتش برملا شود.
برخورد با تقابل: ترجیح میدهد از تقابل دوری کند، تا زمانی که دلایل کافی برای اثبات ادعایش داشته باشد، وقتی حرفی زد، برایش مدرک خواهد داشت.

به طور عمومی این دسته از افراد ممکن است:

ممکن است در جزئیات غرق شوند و بدون مراجعه به سابقه مشابه و قبلی در هر مورد، اقدامی نکنند.
اگر به آنها حمله شود، موضع دفاعی میگیرند و ممکن است موضع خود را برای لحتراز از تقابل، رها کنند، کوتاه بیایند.
سیستماتیک و به شدت منطقی دیده میشوند.
به نظر مراقب و تطبیق پذیر میرسند و تا حدودی کمال طلبی در آنها دیده میشود.
از نظر زمانی منضبط هستند.
در مورد احساسات شخصی شان، صحبت نمیکنند.
به نظر میرسد نمیتوانند تصمیم بگیرند.
کاملاً برای ملاقات شما آماده خواهند بود.
به موقع حاضر میشوند و احتمالاً تمام مدارکی که برایشان فرستاده اید را قبلاً مطالعه کرده اند.
برای زمان گرفتن، به منظور فکر کردن یک خنده یا سرفه ساختگی میکنند.

و حالا یک نکته. مطلب مشتریان بی نزاکت را خوانده اید؟ میتوان اینطور گفت که مشتری که سر وقت میآید و مودب است، بسیار میپرسد و خیلی خیلی دیر تصمیم میگیرد یا اصلاً نمیگیرد.

اما مشتری که دیر میآید، بارها قرارش را بر هم میزند، به نظر بی توجه میرسد و …، خیلی زود تکلیف شما را معلوم میکند.

حالا کدام بهتر است؟ یادتان باشد که در این انتخاب شاخصه های رفتاری شما هم بسیار اثر دارد…

سربلند باشید

اگر مفید بود، عضو شوید و یا به اشتراک بگذارید

برای آشنائی با کاربرد عملی این نوشته ها، در سازمان خودتان، روی عناوین زیر کلیک کنید:

جذب و استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری به شما پیشنهاد میکنیم.

انگیزش و نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما امیدواریم بتوانیم همراه شما باشیم تا با پرهیز از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداقل ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو (کار راهه شغلی) و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها چه بسا مهم تر بوده و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

عملکرد و مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، میتوانید آنها را به گونه ای مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.