89 نتیجه جست‌و‌جو

در این مرحله... "مصاحبه".

گزارش کارگاه مصاحبه استخدامی

۸

  کارگاه مصاحبه استخدامی که پیش از این خبر برگزاری‌اش را نوشته بودم، در روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه برگزار شد. این نوشته گزارشی از برگزاری این کارگاه است. همانطور که عمدۀ مخاطبان ما مستحضر...

باز هم مصاحبه استخدامی

۱۳

اخیرا یک تجربه مصاحبه دیگر داشتم که فکر کردم شاید برای شما هم جالب باشد. با دوست عزیزی مصاحبه میکردم که تخصص در تحقیقات بازار داشت. در معرف یخودش گفت که ۱۰ تا ۱۵...

هدف اصلی مصاحبه

۱۴

مصاحبه استخدامی یکی از کارهایی است که به صورت منظم انجام میدهم. با در اختیار داشتن پروفایل DISC فرد با او مصاحبه میکنم. در این فرایند خاطرات تلخ و شیرین زیادی داشته ام، البته...