دسته‌بندی: مصاحبه استخدامی

میخواهم پیشرفت کنم

۵

در بسیاری از مصاحبه های استخدامی، وقتی از مصاحبه شوندگان سوال میشود که مهمترین انتظار شغلی شما چیست، میگویند که میخواهند پیشرفت کنند! وقتی از آنها پرسیده میشود که پیشرفت یعنی چه، معمولاً وارد...

فارغ التحصیلان تازه

۱۸

در دو هفته اخیر، درگیر مصاحبۀ استخدامی با گروهی جوان، بدون سابقه کار، تازه فارغ التحصیل شده از دانشگاههای مختلف، با معدلهای خوب تا متوسط بودم. دوره نشاط آوری بود، خیلی لذت میبردم که...

کاربرد مصاحبه در استخدام

کاربرد مصاحبه در استخدام ۱

یکی از ابزارهای جاافتاده در استخدام، مصاحبۀ استخدامی است. فرض بر این است که در مصاحبه های استخدامی، مصاحبه کننده درک و شناختی عمیق تر و مستقیم تر از داوطلب استخدام خواهد یافت که...