دسته‌بندی: خرده نوشتها

پیامهای کوتاه مدیریتی با تصویری مربوط به همان نوشته

سالی دیگر نو میشود

newyear1396 ۰

از نوروز سال قبل، تا امسال، ۷۶ نوشته تقدیم کرده ام. در تمام نوشته ها سعی کرده ام که آنچه در دلم میگذرد، آنچه دیده ام، آنچه یاد گرفته ام را با شما که...

کمال طلبی

perfectionist ۱

بسیاری از دوستان مخاطب این وبلاگ، از کمال طلبی خود گله دارند. کمال طلبی، هم جنبه های مثبت و هم محدود کننده دارد، مثل هر شاخصه رفتاری دیگر. اگر شما هم در آن دسته...

قبولش داری؟

threat to manager ۵

گفت مدیرم به حرفم گوش نمیکند. گفتم به عنوان مدیر قبولش داری و او میداند که قبولش داری؟ گفت معلومه که نه! آدم نیست! گفتم پس چرا باید گوش کند؟ وقتی مدیرت از چشمان...

سال نو، منِ نو

newme ۳

سال نو نزدیک است، منِ نو کجاست؟ سال که نو میشود، برای هم دعا میکنیم، خیر میخواهیم و طلب خیر میکنیم. هر کس به راهی و هر کس به شیوه خود، اما همه آرزوها...

با چه هدفی گوش میکنیم؟

listening ۵

گوش کردن یکی از مهارتهای رفتاری است که حتماً آموختنی و قابل توسعه است. اینجا هم تعریف مهم است. اینکه خاموش باشیم تا کسی حرف بزند، گوش کردن نیست. منظور از گوش کردن در...