دسته‌بندی: فرصتهای شغلی

فارغ التحصیلان تازه

۱۸

در دو هفته اخیر، درگیر مصاحبۀ استخدامی با گروهی جوان، بدون سابقه کار، تازه فارغ التحصیل شده از دانشگاههای مختلف، با معدلهای خوب تا متوسط بودم. دوره نشاط آوری بود، خیلی لذت میبردم که...