دسته‌بندی: کسب و کار

رفتار یا عملکرد

Behavior or KPI ۹

یکی از فرایندهای بسیار کلیدی و مهم در حوزه منابع انسانی، فرایند مدیریت عملکرد است. تقریبا همه سازمانهای مهم این فرایند را دارند و همیشه منابع عمده ای هم صرف اجرای آن میکنند. نکته...

سهل گیری در شروع

garage ۰

این روزها تصویری در شبکه های احتماعی دست به دست میگردد که حتما شما هم دیده اید. تصاویری از “گاراژ” هایی که کسب و کارهایی مثل اپل و مایکروسافت و گوگل از آنجا شروع...

تفکر طراحانه

Design-Thinking ۳

تفکر سالهاست که منشأ درآمد ماست. بر همین اساس همه میدانیم که خروجی هایی مانند شبکه هاب احتماعی یا ابزارهای پیام رسان یا همین تلفن همراه، حاصل تفکراتی هستند که به مدد فناوری به...

قبولش داری؟

threat to manager ۵

گفت مدیرم به حرفم گوش نمیکند. گفتم به عنوان مدیر قبولش داری و او میداند که قبولش داری؟ گفت معلومه که نه! آدم نیست! گفتم پس چرا باید گوش کند؟ وقتی مدیرت از چشمان...

تابع عملکرد

performancefunction ۲

دوست دارم سازمان را نوعی دیگر نگاه کنم. مدیران ارشد را ببینم که مسئول و پاسخگو به راهبردهای سازمانی هستند. کارکنان را ببینم که وظایف روزمره ای را انجام میدهند و دل خوش دارند...

بزرگ شدن

scaleup ۲

سازمانها در چرخه عمر خود به نقطه ای میرسند که اگر بزرگ نشوند، به سوی نابودی میروند. نه آنکه از بین بروند، بلکه نسبت هزینه نگهداری به سود دهی آنها به نقطه ای میرسد...