سیر تحول کارکنان

دنیا در حال تغییر است. به قولی “تنها چیزی که تغییر نمیکند، الزام به تغییر است“. سازمانها و کارکنان هم از این قاعده مستثنی نیستند.  سازمانها ملزم هستند که خود را با شرایط محیطی که در آن “زندگی” میکنند تطبیق دهند یا سازگار کنند. اگر چنین نکنند، راهی جز نابودی نخواهند داشت. یکی از عوامل محیطی موثر بر سازمانها، نیازها و نگرش کارکنانی است که در بازار کار یافت میشوند. سازمانها ملزم هستند که خود را با نیازها و روحیات جدید این کارکنان هم تطبیق دهند.

بحثهایی از جنس “کارکنان هزاره سوم” و “هفتادی ها” و “شصتی ها” و … هم از همین جنس است. روزی که من وارد کار شدم (دهه ۶۰)، صحبت کردن از دورکاری خیلی غریب بود، اینکه بخواهم مسیر شغلی ام را خودم تعیین کنم، عجیب بود. بگذریم که من تقریبا تمام این گزینه ها را به لطف سازمانی که در آن کار میکردم، تجربه کردم و امروز جائی هستم که بسیار از راهی که به عنوان یک مهندس شروع کردم فاصله دارد. اما من هم به سهم خودم از این رویدادها دور نبوده ام. قبلاً هم نوشته ام که روزی که اتوکد نسخه ۸ را در نخستین سالهای دهه ۷۰ روی رایانه XT شرکت که فقط ۲۵ مگا بایت (بله ۲۵ مگا بایت، نه گیگا بایت) نصب کردم، دعوا و توبیخ مفصلی را شنیدم.

اما این تغییرات غیر قابل انکار و غیر قابل اغماض هستند.

نکته این است که سازمانها چقدر در فکر آینده کاری خود با این تغییرات هستند؟ آیا همان راهکارهای انگیزشی قدیمی برای این کارکنان جدید هم کاربرد دارد؟ چقدر سازمان ما به دور کاری، یا کار کردن در زمانهایی که مناسب “حال” همکار سازمان است، اهمیت میدهند و قابل تطبیق هستند یا خواهند بود؟

بحث ریسک منابع انسانی، به این قبیل الزامات فکر میکند. دنیا در حال یافتن راههایی برای مقابله با این شرایط است. دنیا به این فکر میکند که شما چطور میتوانید آن نظم و انسجام لازم برای سازمان بودن را داشته باشید، اما به این نیازهای کارکنان هم بیندیشید، قبل از آنکه از آن صدمه ببینید. ما چقدر به این موضوعات فکر میکنیم؟

تصویر فوق نمائی از این سیر تحولی است که خودش هم امروز تا حدودی کهنه شده است، بله این تصویر و این نیازها هم که نمونه ای از این تغییرات در آن بازتاب یافته، امروز که شما آن را میخوانید و نگاه میکنید، شاید قدیمی شده باشد.

بسته های جبران خدمت، سیستمهای مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد، جذب و استخدام، جامعه پذیری و …. همه و همه، نیازمند بازنگری و به روز آوری هستند. برای این اقدامات وسیع، قبل از آنکه به آنها برسید، چه برنامه ای دارید؟

سربلند باشید

اگر مفید بود، عضو شوید و یا به اشتراک بگذارید

برای آشنائی با کاربرد عملی این نوشته ها، در سازمان خودتان، روی عناوین زیر کلیک کنید:

جذب و استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری به شما پیشنهاد میکنیم.

انگیزش و نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما امیدواریم بتوانیم همراه شما باشیم تا با پرهیز از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداقل ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو (کار راهه شغلی) و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها چه بسا مهم تر بوده و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

عملکرد و مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، میتوانید آنها را به گونه ای مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.


یک دیدگاه