مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

بحران نیروی کار

۰

در طی ایام تعطیلات فرصتی بود تا چند ویدیوی خوب ببینم که این حتماً بهترین آنهاست. فکر کردم ضمن دعوت از شما برای مشاهده این ویدیو، برداشت خودم را هم تقدیم کنم. نوشته های...

داستان مرخصی زایمان

۱

    در روزهای پایانی سال گذشته برای بار چندم بحث مرخصی زایمان در مجامع مرتبط با منابع انسانی و قوانین کار مطرح شد. در این مورد، نه فقط در ایران بلکه در عمده...

سال نو، منِ نو

۳

سال نو نزدیک است، منِ نو کجاست؟ سال که نو میشود، برای هم دعا میکنیم، خیر میخواهیم و طلب خیر میکنیم. هر کس به راهی و هر کس به شیوه خود، اما همه آرزوها...

کوله پشتی ۹۵

۸

امیر مهرانی بزرگوار، بنده را هم وارد بازی کوله پشتی کرد. تمثیل جالب کوله پشتی برای پالایش و انتقال تجربه ها، جالب و دوست داشتنی است، متانت امیر مهرانی، این جذابیت را دوچندان میکند....

پاسخگو باشیم

۴

این روزها خیلی باب است که ۳ یا ۷ یا ۱۵ یا تعدادی کمتر و بیشتر خصیصه را اعلام میکنند که اگر میخواهید کارمند یا مدیر یا مادر یا همسر موفقی باشید به اینها...