مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

واکنش دروازه بان

۱

فکر میکنم وقتی تیمی به علت خطای یکی از بازیکنان، با ضربه پنالتی جریمه میشود، تیم با یک بحران روحی مواجه میشود. شاید در این شرایط بیشترین فشار را در تیم محکوم شده، دروازه...

تیم امید سازمان

۰

تیم ملی امید فوتبال کشورمان به المپیک نرفت. همه از حسرت۴۴ ساله گفتند. کاش به جای حسرت از درسی میشنیدم که برای چهل و چهارمین سال، باز هم گرفتیم. راستی چرا تیم امید ما...

بازی موانع تعامل

۴

خیلی از مشکلات ما ناشی از موانع تعاملی است. این موانع جدی هستند و همیشه هستند اما خیلی اوقات ما متوجه حضور و نقش آنها نمیشویم. این نوشته را به راهی برای درک این...

بد بینی یا خوش بینی

۳

تفاوت نگاه خیلی مهم است. اینکه شما دنیا را و وقایع دنیا را چطور نگاه میکنید، خیلی مهم است. شاید بدبینی و خوش بینی نامگذاری خوبی برای این مقوله نباشد، اما یکی از نامهایی...