مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

بازی وار سازی در کار

۰

این روزها استفاده از بازی وار سازی، (این ترجمه ای است که برای Gamification یافته ام) زیاد کاربرد دارد و از آن بسیار سخت گفته میشود. موضوع مهمی هم هست که برخی بر این...

ریزش نیرو زیاد است؟

۵

اگر ریزش نیرو در سازمان شما زیاد است، اگر نیروهایی که به زحمت جذب میکنید، خیلی زود سازمان شما را ترک میکنند، دو توصیه دارم: نخست اینکه خیلی نگران نباشید، شما تنها نیستید. دوم...

بحران نیروی کار

۰

در طی ایام تعطیلات فرصتی بود تا چند ویدیوی خوب ببینم که این حتماً بهترین آنهاست. فکر کردم ضمن دعوت از شما برای مشاهده این ویدیو، برداشت خودم را هم تقدیم کنم. نوشته های...

داستان مرخصی زایمان

۱

    در روزهای پایانی سال گذشته برای بار چندم بحث مرخصی زایمان در مجامع مرتبط با منابع انسانی و قوانین کار مطرح شد. در این مورد، نه فقط در ایران بلکه در عمده...