مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

تناسب مهم است

newjersey line ۵

اینکه خواسته های بزرگ داشته باشیم، خیلی خوب است. هدف باید ما را وادار کند که کمی تا قسمتی “کش” بیائیم، این هم درست است. اما اگر این کش آمدن زیاد باشد، آسیب خواهیم...

نقش زندگی نامه در استخدام

silver-spoon-vs-scrapper-700 ۷

این نوشته الهام گرفته از یک سخنرانی خوب در سایت Ted است که حتماً پیشنهاد میکنم، ببینید. سوالی که اینجا مطرح میشود، سوالی است که در بررسی رزومه های داوطلبان استخدام، همه سازمانها، با...

اطلاعات : حق، ارزش

۲

این روزها بحث اطلاعات افراد در کشور ما هم موضوعی داغ است. یکی از خبرگزاریها هم گزارشی در این خصوص تهیه کرد که از صدا و سیما هم پخش شد. گزارش تکان دهنده بود،...

جورچین فرایند جذب

recruitment-jigsaw ۴

فرایند جذب و استخدام یکی از شناخته شده ترین فرایندهای سازمانهاست، چه برای مخاطبان بیرونی (کارجویان) و چه برای همکاران داخلی سازمان. دست اندرکاران این فرایند اما در عمده موارد به شدت مظلوم واقع...