مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

مدل پنج عاملی شخصیت

۵

مدل پنج عاملی شخصیت، مدلی است بسیار ساده که مبنای ایجاد آن یک ایده بسیار جذاب (برای من) بوده است. چون در این نوشته ها به این مدل اشاره ای داشتم، فکر کردم که...

رفتار و شخصیت

۷

  پیش از این در چند نوبت در مورد شخصیت و رفتار نوشته ام. تقریباً همه جا نوشته ام که آنچه در استخدام و بررسیها برای مدیریت کردن آدمها مهم است، رفتار است. در...

بسته جبران خدمت

۱

صحبت از طراحی بسته جبران خدمت، بحثی بسیار داغ در سازمانهاست. به جرأت میتوان این بخش را پر مخاطب ترین خدمتی دانست که از سوی واحدهای منابع انسانی شرکتها ارائه میشود. از اعضای هیئت...

اشتباهات استخدام

۲

در پی برگزاری کارگاه “اشتراک تجربه های مصاحبه های استخدامی در سازمانهای ایرانی” در پانزدهین کنفرانس مدیریت ایران، نوشته ای از نویسنده وبلاگ “بلاگ مدیر” (سرکار خانم شیما مسائلی) دریافت کردم که پیشنهاد کرده...