مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

نظریه آشوب

۵

تا به حال، مدیرانی را دیده اید که گویا هیچ هدف و برنامه ای ندارند و کارهای عجیب و غریب (به ظاهر) انجام میدهند؟ کارهایی میکنند که شما و افراد منطقی دیگر، فکر میکنید...

مالکیت سازمان

۰

کتاب رفتار سازمانی تحلیلی، که شامل ۲۰ روایت از تجارب استاد محترم جناب آقای دکتر علوی است را تهیه کردم و مشتاقانه خواندم. به شما هم توصیه میکنم حتماً بخوانید تا تجربه های بازگو...

سادگی رمز موفقیت

۲

در سازمانها، برنامه های راهبردی، نظامها، معیارها و اهداف در بالاترین سطح علمی با آخرین یافته های آکادمیک وضع میشوند. اما مدیران نتیجه ای از آن حس نمیکنند. علت چیست که هم در طراحی...

صداقت و امانت در ارزشها

۰

در چند روز اخیر، مشاهداتی پراکنده داشتم که همه حول محور صداقت و امانت داری در فرهنگ سازمانی و ارزشهای سازمانها بودند. این نوشته را به اهمیت این موضوع اختصاص دادم.  نوشته های مرتبط...