مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

من نقش دارم

۵

عده ای در دفاع از عدم توجه به توسعه خود، به این موضوع تکیه میکنند که سرنوشت همه ما از پیش تعیین شده است. استفان هاوکینز میگوید که اگر چنین است، پس چرا همین...

قانون پارتو یا ۲۰-۸۰

۲

قانون پارتو، قانون جالب است که حتماً همه با آن آشنا هستید. حقیقتی تلخ در درون این قانون نهفته است. بخش شیرینش میگوید که اگر توجه کنید، با ۲۰% از انرژی تان میتوانید به...

پانصدمین نوشته

پانصدمین نوشته ۱۳

همراهان گرامی این پانصدمین نوشته ای است که طی عمر این وبلاگ تقدیم حضورتان میشود. از همراهی تان، از وقتی که صرف خواندن این نوشته ها میکنید و از اینکه مرا در تجربیاتتان شریک...

تملق و توهین

نه تملق نه چاپلوسی، حقیقت و بازخورد ۰

چه وقتی که چاپلوسی میکنیم و چه زمانی که توهین میکنیم، دیگران در پی پاسخ یک سوال در مورد رفتار ما هستند: دنبال چه هستیم؟ ممکن است که نیت ما نه چاپلوسی و تملق...

خرده نوشته ها

نوشته های کوتاه مدیریتی ۲

قصد دارم از این پس نوشته های کوتاهی را در گروهی جدید به عنوان “خرده نوشته ها” در وبلاگ منشر کنم. عمده پیام این نوشته ها، تصویری است، همراه با یکی دو جمله و...

نردبان یادگیری – پله دوم

۴

این دومین قسمت از نوشته ها در مورد پله های نردبان یادگیری است. قسمت اول را میتوانید اینجا ببینید. در پله اول نمیدانستیم که نمیدانیم، یا محدودیتی داشتیم که از آن بی خبر بودیم....

نردبان یادگیری – پله اول

۵

مفهوم نردبان یادگیری  یا چهار گام شایستگی را حتماً همه میشناسید. این مدل، چهار مرحله را برای توسعه پیشنهاد میدهد. میدانم که همه با آن آشنا هستید، اما فکر کردم شاید نگاهی دیگر، یا...