مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

مثبت و منفی با هم

۳

اگر در ابزاری هیچ استفاده ای ندیدید، وقتی دیگران کاربردهایی برای آن شناسائی کرده اند، شاید باید کمی نگاهتان را تغییر دهید. شاید آن ابزاری که در پی اش هستید، اصلاً وجود نداشته باشد....

لغت نامه شایستگی

۲

در مطالب قبلی به تعریف جدید شرح شغل و سند جدیدی که در این راستا تولید میشود، اشاره کردم (اینجا). یکی از اجزائی که در آن نوشته به آن اشاره کردم، لغت نامه شایستگیها،...

پیام بودجه ای

۱۱

این نوشته ایده گرفته از پیام یکی از خوانندگان همیشگی وبلاگ است. متن دقیق نوشته ایشان این است: بهترین جا برای شناخت ارزش های سازمان، بودجه آن – وقت، پول، و دغدغه فکری –...

من نقش دارم

۵

عده ای در دفاع از عدم توجه به توسعه خود، به این موضوع تکیه میکنند که سرنوشت همه ما از پیش تعیین شده است. استفان هاوکینز میگوید که اگر چنین است، پس چرا همین...

قانون پارتو یا ۲۰-۸۰

۲

قانون پارتو، قانون جالب است که حتماً همه با آن آشنا هستید. حقیقتی تلخ در درون این قانون نهفته است. بخش شیرینش میگوید که اگر توجه کنید، با ۲۰% از انرژی تان میتوانید به...