مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

با چه هدفی گوش میکنیم؟

۵

گوش کردن یکی از مهارتهای رفتاری است که حتماً آموختنی و قابل توسعه است. اینجا هم تعریف مهم است. اینکه خاموش باشیم تا کسی حرف بزند، گوش کردن نیست. منظور از گوش کردن در...

باز هم مدیریت زمان

۱۰

در یکی از هفته های اخیر،  ۸ کارگاه را برای چند سازمان برگزار کردم، در هر یک از این کارگاهها حدود ۲۵ نفر شرکت داشتند که هر کارگاه متاسفانه با حدود ۲۰ دقیقه تاخیر...

کمال طلبی در کسب و کار

۳

این روزها چند بار با یک مشکل مشابه در چند سازمان تولید کننده مواجه بوده ام، آنهم شکاف تعاملی میان بخشهای تولید و فروش بوده است. این شکاف را همه میشناسیم و احتمالاً هر...

ناکارآمدی سیستمها

۰

با زحمت و مشقت فراوان سیستمهایی را در سازمان ایجاد میکنید، اما این سیستمها کار نمیکنند، یا لااقل آنطور که شما میخواهید و باید، کار نمیکنند. اگر چنین شد، ببینید آیا نیازهای همه ذینفعان...

تعادل زوجهای رفتاری

۲

خیلی وقتها در پاسخ به اینکه “چه جور آدمی خوب است؟” پاسخ میشنویم که “متعادل باشد”. این تعادل مفهوم بزرگی است و خیلی حرف درستی است. مفهوم آن را من اینطور میفهمم که فرد...