مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

کمال طلبی در کسب و کار

۳

این روزها چند بار با یک مشکل مشابه در چند سازمان تولید کننده مواجه بوده ام، آنهم شکاف تعاملی میان بخشهای تولید و فروش بوده است. این شکاف را همه میشناسیم و احتمالاً هر...

ناکارآمدی سیستمها

۰

با زحمت و مشقت فراوان سیستمهایی را در سازمان ایجاد میکنید، اما این سیستمها کار نمیکنند، یا لااقل آنطور که شما میخواهید و باید، کار نمیکنند. اگر چنین شد، ببینید آیا نیازهای همه ذینفعان...

تعادل زوجهای رفتاری

۲

خیلی وقتها در پاسخ به اینکه “چه جور آدمی خوب است؟” پاسخ میشنویم که “متعادل باشد”. این تعادل مفهوم بزرگی است و خیلی حرف درستی است. مفهوم آن را من اینطور میفهمم که فرد...

تعادل در توسعه فردی

۳

گاهی در روند توسعه فردی حس میکنیم که آموزشها و مربی گری ها ما را در مسیرهای متناقض پیش میبرند. مثلاً در حوزه تصمیم گیری، از ما خواسته میشود که ریسک پذیر باشیم، تحلیل...

Integrity-2

۱

در ادامه نوشته قبلی در مورد این ویژگی بسیار جذاب و مهم (Integrity) در این نوشته به معرفی مقیاسهایی که در آزمون Giotto برای سنجش این ویژگی مورد توجه قرار دارند، پرداخته شده است....

تحقیق در مورد بازخورد

۳

در حال تحقیقی میدانی در خصوص وضعیت بازخورد در سازمانهای ایرانی هستیم. به این منظور پرسشنامه ای کوتاه و مختصر تهیه کرده ایم که در این آدرس قرار دارد: http://goo.gl/forms/OJmFnCZQ3r اگر لطف کنید و...

integrity

۱۱

integrity یک ویژگی است که خیلی سازمانها (در سراسر جهان) در مدل شایستگی خود به آن توجه میکنند. در واژگان فارسی بسیار به دنبال معادل مناسبی که تمام معنای این لغت را نشان دهد...

جذب یا نگه داشت؟

۷

وقتی مسئله منابع انسانی مطرح میشود، عمده سازمانها مشکل خود را در بخش جذب و استخدام جستجو میکنند. میگویند نیروی خوب نیست، استخدامها موفق نیست و مواردی از این دست… اما به نظر میرسد...