مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

تعادل زوجهای رفتاری

۲

خیلی وقتها در پاسخ به اینکه “چه جور آدمی خوب است؟” پاسخ میشنویم که “متعادل باشد”. این تعادل مفهوم بزرگی است و خیلی حرف درستی است. مفهوم آن را من اینطور میفهمم که فرد...

تعادل در توسعه فردی

۳

گاهی در روند توسعه فردی حس میکنیم که آموزشها و مربی گری ها ما را در مسیرهای متناقض پیش میبرند. مثلاً در حوزه تصمیم گیری، از ما خواسته میشود که ریسک پذیر باشیم، تحلیل...

Integrity-2

۱

در ادامه نوشته قبلی در مورد این ویژگی بسیار جذاب و مهم (Integrity) در این نوشته به معرفی مقیاسهایی که در آزمون Giotto برای سنجش این ویژگی مورد توجه قرار دارند، پرداخته شده است....

تحقیق در مورد بازخورد

۳

در حال تحقیقی میدانی در خصوص وضعیت بازخورد در سازمانهای ایرانی هستیم. به این منظور پرسشنامه ای کوتاه و مختصر تهیه کرده ایم که در این آدرس قرار دارد: http://goo.gl/forms/OJmFnCZQ3r اگر لطف کنید و...

integrity

۱۱

integrity یک ویژگی است که خیلی سازمانها (در سراسر جهان) در مدل شایستگی خود به آن توجه میکنند. در واژگان فارسی بسیار به دنبال معادل مناسبی که تمام معنای این لغت را نشان دهد...

جذب یا نگه داشت؟

۷

وقتی مسئله منابع انسانی مطرح میشود، عمده سازمانها مشکل خود را در بخش جذب و استخدام جستجو میکنند. میگویند نیروی خوب نیست، استخدامها موفق نیست و مواردی از این دست… اما به نظر میرسد...

حرفه ای باشیم

۱۲

بی تردید شما هم مثل من هزاران مطلب در مورد حرفه ای بودن دیده و خوانده اید. اما در اینکه حرفه ای باشیم یا نباشیم، یا به عبارت بهتر حرفه ای رفتار کنیم یا...

بخش منابع انسانی در سازمانهای کوچک

۱

یکی از سوالها و تردیدهای موجود در سازمانهای کوچک یا نوپا یا استارتاپها این است که آیا ما به بخش منابع انسانی نیاز داریم؟ فواید ایجاد این واحد جوابگوی هزینه های آن خواهد بود؟...

راه میان بر

۲

میان بر چیز خوبی است، مسیر را در رسیدن به هدفی یکسان، کوتاهتر میکند. اما آیا در واقع میان بر وجود دارد؟ میتوانیم سختی ها را دور بزنیم؟ شما چه تجربه ای از میان...