مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

نقش رفتار

نقش رفتار ۵

این یک نوشته خیلی خیلی کوتاه است. کدام حوزه منابع انسانی را سراغ دارید که رفتار در آن نقشی نداشته باشد؟ اگر حوزه ای را میشناسید، یا فکر میکنید که در برخی حوزه ها...

نه گفتن

۷

تعداد افرادی که نمیتوانند نه بگویند، خیلی زیاد است. این مشکل میتواند مدیریت زمان شما را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، از سوی دیگر هم اگر نه را جای نامناسب یا به روش...

درس بگیریم

۲

  وقتی به اطرافمان نگاه میکنیم، همه چیز تکراری است. اما اگر چشمها را بشوئیم، شاید چیزهای تازه ببینیم. مثلاً ساعتی که بارها در روز به آن نگاه میکنیم، ممکن است علاوه بر اندازه...

چرا کار پیدا نمیکنم؟

۱۱

راستی چرا برخی آدمها کار پیدا نمیکنند؟ به این موضوع بارها در این وبلاگ اشاره کرده ام، اما به گمانم باز هم کم است. چه عواملی در بیرون از ما و چه عواملی در...

تغییر مدیر

۸

دوستان زیادی را دیده ام، شما هم لابد دیده اید، که قصد خروج از سازمانی را دارند و انگیزه و علت این امر را هم تغییر مدیریت عنوان میکنند. این انگیزه خوبی است؟ داستان...