مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

منابع یادگیری

۱۲

روزگاری بود که برای یادگیری به منابع پیچیده و نسبتاً گرانی نیاز بود. فراگیرنده باید زحمت سفر و بعضاً غربت را بر خود هموار میکرد تا بتواند بیاموزد. در آن زمان، محرومیت (به خصوص...

آب قطع است!

۵

اگر داستان کم آبی را نشنیده اید، اگر نگران کم آبی نیستید، اگر فکر میکنید که اینها هم تبلیغاتی از جنس دولتی است، به گمانم باید در نگاه خود به محیط پیرامون کمی تجدید...

انجمنهای گفتگو

انجمنهای گفتگو ۳

در پی انتشار مطلب گپ و گفت رفتاری، نظراتی از شما دریافت کردم که نشان میداد، به درستی، این شیوه را نمیپسندید. از این رو بخش انجمنهای گفتگو را در وبلاگ ایجاد کردم که...