مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

گردش اطلاعات در سازمان

۰

دسترسی به اطلاعات سازمانی، یکی از شاخصه هایی است که در بررسی های مختلف سازمانی مورد توجه قرار میگیرد. مثلاً در مدل فرهنگ سازمانی دنیسون، این معیار با چندین پرسش سنجیده میشود و بر...

کارگاههای دیگران

۲

این روزها بازار برگزاری کارگاه خیلی داغ است. شرکتها و افراد متعدد و متنوعی کارگاه برگزار میکنند که عناوین مختلفی هم دارد. با توجه به تنوعی که هست و نیازی که سازمانها دارند، فکر...

فارغ التحصیلان تازه

۱۸

در دو هفته اخیر، درگیر مصاحبۀ استخدامی با گروهی جوان، بدون سابقه کار، تازه فارغ التحصیل شده از دانشگاههای مختلف، با معدلهای خوب تا متوسط بودم. دوره نشاط آوری بود، خیلی لذت میبردم که...

آخرین دفعه کی بود؟

۱

همه از تغییر تعریف میکنیم، خود را مشتاق بهتر شدن میدانیم، اما واقعاً اینطور هستیم؟ آیا حرفهای خود را مرور میکنیم؟ آیا کار جدیدی میکنیم؟ با طرف مقابل خود که نسبت به او یک...

داستان تقلب

۳

چند روز قبل دوستی در میان صحبتمان، داستانی در مورد یک تقلب برایم تعریف کرد که بسیار زیبا بود. نمیدانم مرجع این داستان کی و کجاست، اما به نظرم خیلی جالب و در عین...

انتقاد از کی روش

۴

دیشب رادیو را گوش میکردم. شبکه ورزش را. مجری محترمی دارد این برنامه ای که من گوش میکنم که بسیار تند و بی ملاحظه و گاهی غیر منصفانه انتقاد میکند. همیشه از طرز صحبت...