مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

باز هم DISC و MBTI

۱۴

داستان ابزارهای مورد استفاده در شناخت انسان، داستان شیرینی است. گاهی هم در این شیرینی، تلخی هایی آمیخته میشود و آزار میدهد. مثل استفاده نابجا از یک ابزار، مثل تهدید سرنوشت یک انسان و...

مدیریت استعدادها

۰

بحث مدیریت استعدادها، بحث مهمی است. سازمانهای موفق، همیشه به فکر مدیریت استعدادهای خود بوده اند. قبلاً در این مورد، با بیان مختلف و نگاههای مختلف نوشته ام. اینجا نوشتم که استعداد یابی باید...

یک گفتگوی رفتاری وبلاگی

یک گفتگوی رفتاری وبلاگی ۷

بعد از برگزاری کارگاه، با دوستان شرکت کننده رفت و برگشتهایی داشتیم. در برخی از این رفت و برگشتها مثالهایی از رفتارهای دوستان از سوی آنها مطرح میشد که برای من خیلی جالب بود....

سازمان و من و آینده من

۲

قبلاً در مورد شرکتی که مدیرانی بسیار انسان و سالم داشت نوشته ام. نوشتم که آنها چقدر انسانهای خوبی بودند، همچنین نوشتم که آنها برای آینده کارکنانشان هیچ برنامه ای نداشتند، هیچ. این روزها...

پنجره شکسته سازمان

پنجره شکسته سازمان ۷

مطلب قبلی تحت عنوان پنجره شکسته مورد استقبال قرار گرفت، گرچه نظرات زیادی ابراز نشد، اما آمار مشاهده آن بالاست. من خودم هم راستش خیلی از این مفهوم خوشم آمد. بیشتر از اینکه باز...

باز هم مصاحبه استخدامی

۱۳

اخیرا یک تجربه مصاحبه دیگر داشتم که فکر کردم شاید برای شما هم جالب باشد. با دوست عزیزی مصاحبه میکردم که تخصص در تحقیقات بازار داشت. در معرف یخودش گفت که ۱۰ تا ۱۵...