مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

منابع یادگیری

۱۲

روزگاری بود که برای یادگیری به منابع پیچیده و نسبتاً گرانی نیاز بود. فراگیرنده باید زحمت سفر و بعضاً غربت را بر خود هموار میکرد تا بتواند بیاموزد. در آن زمان، محرومیت (به خصوص...

آب قطع است!

۵

اگر داستان کم آبی را نشنیده اید، اگر نگران کم آبی نیستید، اگر فکر میکنید که اینها هم تبلیغاتی از جنس دولتی است، به گمانم باید در نگاه خود به محیط پیرامون کمی تجدید...

انجمنهای گفتگو

انجمنهای گفتگو ۳

در پی انتشار مطلب گپ و گفت رفتاری، نظراتی از شما دریافت کردم که نشان میداد، به درستی، این شیوه را نمیپسندید. از این رو بخش انجمنهای گفتگو را در وبلاگ ایجاد کردم که...

آزمون معجزه میکند؟

۹

استفاده از انواع آزمونها، این روزها خیلی باب شده است. کم و بیش تمام سازمانهای ما از نوعی از آزمونها استفاده میکنند. گروهی از سازمانها خودشان راساً آزمونهایی را طراحی کرده اند که بر...

مصیبت میزبانی

۸

شرم دارم به اعتراف اینکه سطح و کیفیت خدماتی که در کشور ما عرضه میشود، نسبتاً پائین است. این پائین بودن کیفیت هم مربوط به یک حوزه و یک محصول نیست. خیلی عجیب است،...