مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

تفکر طراحانه

Design-Thinking ۳

تفکر سالهاست که منشأ درآمد ماست. بر همین اساس همه میدانیم که خروجی هایی مانند شبکه هاب احتماعی یا ابزارهای پیام رسان یا همین تلفن همراه، حاصل تفکراتی هستند که به مدد فناوری به...

میتونی؟ چطور؟

interrogative-self-talk ۴

  وقتی میخواهیم کاری مهم انجام دهیم، معمولاً توصیه میشود که به خودمان قوت قلب بدهیم. جملاتی انگیزشی از قبیل اینکه “تو میتونی” یا “از پس اش بر میای” معمولاً مواردی هستند که توصیه...

پست خالی

organization-chart-filling-a-vacancy ۲

وقتی ساختار سازمانی طراحی میشود، هر موقعیت شغلی، وظیفه ای دارد که در راستای تحقق اهداف راهبردی سازمان است. به عبارت دیگر پستهای سازمانی متضمن تحقق اهداف راهبردی سازمان هستند. بر همین اساس هم...

قبولش داری؟

threat to manager ۵

گفت مدیرم به حرفم گوش نمیکند. گفتم به عنوان مدیر قبولش داری و او میداند که قبولش داری؟ گفت معلومه که نه! آدم نیست! گفتم پس چرا باید گوش کند؟ وقتی مدیرت از چشمان...

رویه های خوب

cerate-good-habits ۲

در بحث هدف گذاری، با طی یک فرایند، به جائی که میخواهیم برسیم فکر میکنیم و برای آن برنامه میریزیم. خیلی اتفاق می افتد که در اثر تغییرات اجتناب ناپذیر، هدف ما تغییر میکند...

تابع عملکرد

performancefunction ۲

دوست دارم سازمان را نوعی دیگر نگاه کنم. مدیران ارشد را ببینم که مسئول و پاسخگو به راهبردهای سازمانی هستند. کارکنان را ببینم که وظایف روزمره ای را انجام میدهند و دل خوش دارند...

بزرگ شدن

scaleup ۲

سازمانها در چرخه عمر خود به نقطه ای میرسند که اگر بزرگ نشوند، به سوی نابودی میروند. نه آنکه از بین بروند، بلکه نسبت هزینه نگهداری به سود دهی آنها به نقطه ای میرسد...

حد ضرر در تعامل

stop-loss ۰

بازار بورس به میزان زیادی تابع رفتار خریدار و فروشنده است. وارد شدن به این مبحث موضوع این نوشته نیست، اما نکته ای که توسط بسیاری از دوستان در حوزه سرمایه گذاری در رابطه...