مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

مراقب مدیرانِ قوی باشید!

۳

مدیران قوی،‌ استعدادها و توانائیهای زیادی دارند. برخی از این استعدادها خوب و در جهت اهداف سازمان است، اما همین استعدادها، در جهات دیگر ممکن است مخرب باشند. باید مراقب آنها بود. نوشته های...

تعامل تیپهای مختلف با هم

تعامل تیپهای مختلف با هم ۰

افرادی که رفتارهای مختلف دارند، یعنی در واقع نسبت به شرایط یکسان در محیط، عکس العملهای متفاوت نشان میدهند. این تفاوت در عکس العمل نسبت به شرایط یکسان، سبب میشود که آنها نسبت به...

رفتار سازمانی و شخصیت سازمانی

رفتار سازمانی و شخصیت سازمانی ۱

معمولاً ما بین رفتار سازمانی و شخصیت سازمانی تفاوتی قائل نیستیم. در حالیکه این دو مقوله تفاوتهای زیادی دارند. یکی دانستن این دو،‌گذشته از تفاوتهای ماهوی، میتواند منجر به اشتباهات عملیاتی شود که عواقب...

عوامل موثر در موفقیت

عوامل موثر در موفقیت ۱

گاهی با برخی دوستان برخورد میکنم که فکر و باور دارند که اصلاً مدیران خارجی با ما فرق دارند. هر قدر هم تلاش میکنم که بفهمم چرا اینطور فکر میکنند، کمتر موفق میشوم. به...

نقش دستیار شخصی

نقش دستیار شخصی ۱

من هم مثل همه شما، تعدادی وبلاگ را نشان کرده ام و از خواندن مطالب ارزشمندی که در این چند وبلاگ قلمی (یا صفحه کلیدی؟) میشود، هم چیز یاد میگیرم، هم لذت میبرم. امروز...