مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

تعامل تیپهای مختلف با هم

تعامل تیپهای مختلف با هم ۰

افرادی که رفتارهای مختلف دارند، یعنی در واقع نسبت به شرایط یکسان در محیط، عکس العملهای متفاوت نشان میدهند. این تفاوت در عکس العمل نسبت به شرایط یکسان، سبب میشود که آنها نسبت به...

رفتار سازمانی و شخصیت سازمانی

رفتار سازمانی و شخصیت سازمانی ۱

معمولاً ما بین رفتار سازمانی و شخصیت سازمانی تفاوتی قائل نیستیم. در حالیکه این دو مقوله تفاوتهای زیادی دارند. یکی دانستن این دو،‌گذشته از تفاوتهای ماهوی، میتواند منجر به اشتباهات عملیاتی شود که عواقب...

عوامل موثر در موفقیت

عوامل موثر در موفقیت ۱

گاهی با برخی دوستان برخورد میکنم که فکر و باور دارند که اصلاً مدیران خارجی با ما فرق دارند. هر قدر هم تلاش میکنم که بفهمم چرا اینطور فکر میکنند، کمتر موفق میشوم. به...

نقش دستیار شخصی

نقش دستیار شخصی ۱

من هم مثل همه شما، تعدادی وبلاگ را نشان کرده ام و از خواندن مطالب ارزشمندی که در این چند وبلاگ قلمی (یا صفحه کلیدی؟) میشود، هم چیز یاد میگیرم، هم لذت میبرم. امروز...

شیوه های تصمیم گیری

شیوه های تصمیم گیری ۰

تصمیم گیری، بی شک یکی از شاخصه های ارزیابی افراد است. اینکه فرد چگونه تصمیم میگیرد، و مقایسه آگاهانه یا ناخودآگاه آن با معیارهای ما در این زمینه، یکی از ملاکهای انتخاب همکاران شرکت،...