مدل ديسك استخدام تنش سازماني فروش بهره وري مصاحبه

رفتار سازمانی

مدل رفتار سازمانی توماس

مدل رفتار سازمانی توماس ۱

مدلهای رفتاری متعددی برای تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی وجود دارند. شرکت توماس اینترنشنال، از سال ۱۹۷۰، آن زمان که سیستمهای فناوری اطلاعات چنین گسترده نبود، کار خود را بر اساس یکی از این...

مفهوم تناسب شغلی

مفهوم تناسب شغلی ۰

تناسب و تطابق شاخصه های رفتاری یک فرد، اعم از آنکه داوطلب استخدام باشد یا مشغول به کار در یک سازمان، با الگوی شایستگی که بیانگر انتظارات سازمان است، میتواند بیانگر تناسب آن فرد...

معرفی این وبلاگ

معرفی این وبلاگ ۰

سلام مدتی است در زمینه رفتار سازمانی و اینکه این علم چگونه میتواند به ارتقای بهره وری سازمانها کمک کند کار میکنیم. بسیاری مطالب هست که نمیتوان در سایت رسمی شرکت نوشت و در...