کارهای ساده

simplethings

کارهای ساده میتوانند خیلی اثرگذار باشند. چند روز قبل به یک سازمان ایرانی خوب رفته بودم. در زمانی که منتظر بودم، گلدان روی میز یکی از همکاران شرکت توجهم را جلب کرد. وقتی بیشتر دقت کردم دیدم یادداشتی هم روی آن است، به رنگ خاص سازمان.

جلوتر رفتم و نگاه کردم. تصویر فوق را دیدم.

راستی این کار چقدر ساده است و چقدر زیبا. دقت که کردم دیدم تعداد زیادی از این گلدانها روی میزها هست. هر کدام با یک یادداشت و پیام.

این کار خیلی ساده است و بسیار انگیزه بخش. از این تجربه زیبا استفاده کنیم.

میتوانید مراتب تشکر خودتان از همکارانتان را هم با یک یادداشت شخصی ابراز کنید. باور کنید همه به این تشویقها نیاز دارند.

شما از این کارهای ساده در محیط کارتان انجام میدهید؟

سربلند باشید

اگر مفید بود، عضو شوید و یا به اشتراک بگذارید

برای آشنائی با کاربرد عملی این نوشته ها، در سازمان خودتان، روی عناوین زیر کلیک کنید:

جذب و استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری به شما پیشنهاد میکنیم.

انگیزش و نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما امیدواریم بتوانیم همراه شما باشیم تا با پرهیز از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداقل ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو (کار راهه شغلی) و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها چه بسا مهم تر بوده و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

عملکرد و مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، میتوانید آنها را به گونه ای مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.