برچسب‌خورده: آموزش

نیازسنجی آموزشی

۱

بسیاری از سازمانها برای شروع دوره های آموزشی، فرایندی تحت عنوان نیازسنجی آموزشی را مطرح میکنند و به آن میپردازند. این فرایند تحت روشهایی که در مدلهای مختلف ارائه شده است، صورت میپذیرد که...

نردبان یادگیری – پله دوم

۴

این دومین قسمت از نوشته ها در مورد پله های نردبان یادگیری است. قسمت اول را میتوانید اینجا ببینید. در پله اول نمیدانستیم که نمیدانیم، یا محدودیتی داشتیم که از آن بی خبر بودیم....

نردبان یادگیری – پله اول

۵

مفهوم نردبان یادگیری  یا چهار گام شایستگی را حتماً همه میشناسید. این مدل، چهار مرحله را برای توسعه پیشنهاد میدهد. میدانم که همه با آن آشنا هستید، اما فکر کردم شاید نگاهی دیگر، یا...

روز معلم

۲

هر سال یک روز به بزرگداشت مقام معلم تخصیص داده میشود. این روز در کشورهای مختلف، متفاوت است، اما همیشه اقلاً یک روز هست. این یک روز، حتماً برای تمام زحمات معلمین کافی نیست....

فنجان ذهن

۵

این نخستین نوشته سال جدید را به آخرین آموخته ام از یک دوست اختصاص داده ام. آموخته ای بس گرانبها که فکر کردم شاید برای شما هم جالب باشد. در کارگاه “فروش بر اساس...

مراحل تغییر فردی

۲

نوشته قبلی به انتخاب ابزار مناسب با محوریت  آموزش اشاره کردم. آنجا بحث پذیرش به عنوان یکی از گامهای مهم مطرح شد و توسط دو تن از دوستان مورد بحث قرار گرفت. به نظرم...