برچسب‌خورده: تبلیغات

فهرست مشتریان

۵

چندی پیش نماینده سازمانی با ما تماس گرفتند و علاوه بر اطلاعاتی که خواستند، درخواست داشتند که علاوه بر فهرست مشتریان، اسامی و اطلاعات تماس آنها را نیز در اختیارشان قرار دهیم. بدیهی است...

رهبر تبلیغاتی بازار

۱

وقتی چند برند یا نام تجاری که در یک حوزه فعالیت میکنند، در بازار تبلیغ میکنند، خیلی اتفاق می افتد که یکی رهبری بازار را، نه از نظر مصرف و اعتماد بلکه از نظر...

فروش و فروشنده

۲

کار امروز و این روزها نیست، بحث این شرکت و آن شرکت نیست، همه، همیشه در پی فروشنده(*) خوب هستند، اما کمتر اتفاق می افتد که “وصلت” رضایت بخشی اتفاق افتد. طلاق سازمانی هم...

آداب تماس

۱

این روزها بسیاری از دوستان در مورد آداب تماس و به خصوص آداب تماسهای ایمیلی مینویسند که انصافاً هم خوب مینویسند. از جمله این نوشته. این تعدد نوشته ها،‌در کنار حجم انبوهی مطلب که...