برچسب‌خورده: تحلیل

جعبه سیاه شناختی

۳

در مقابل دیدگاه رفتار، دیدگاهی در روانشناسی هست که دیدگاه شناختی است. در حدی که فهم من اجازه میدهد، دیدگاه شناختی در پی علت بروز رفتارهاست و از آن راه میخواهد کاری بکند، اما...

شکاف تولید و فروش

۱

عمده سازمانها آنچه عرضه میکنند را در واحدی از سازمان تولید میکنند و در واحدی دیگر در اختیار مشتری قرار میدهند. بخش تولید به طور کلی و بسته به فعالیت سازمان، میتواند شامل زیربخشهایی...

Integrity-2

۱

در ادامه نوشته قبلی در مورد این ویژگی بسیار جذاب و مهم (Integrity) در این نوشته به معرفی مقیاسهایی که در آزمون Giotto برای سنجش این ویژگی مورد توجه قرار دارند، پرداخته شده است....

درس بگیریم

۲

  وقتی به اطرافمان نگاه میکنیم، همه چیز تکراری است. اما اگر چشمها را بشوئیم، شاید چیزهای تازه ببینیم. مثلاً ساعتی که بارها در روز به آن نگاه میکنیم، ممکن است علاوه بر اندازه...

بوشهر

۸

این تصویر غروب زیبای بوشهر است که علیرغم عدم تبحر من در عکاسی، به تصویری زیبا تبدیل شده است. زیبائی تصویر عمدتاً از زیبائی واقعی است که حتی در نازل ترین سطح عکاسی هم...