برچسب‌خورده: تصميم گيري

سهل گیری در شروع

۰

این روزها تصویری در شبکه های احتماعی دست به دست میگردد که حتما شما هم دیده اید. تصاویری از “گاراژ” هایی که کسب و کارهایی مثل اپل و مایکروسافت و گوگل از آنجا شروع...

تعادل در توسعه فردی

۳

گاهی در روند توسعه فردی حس میکنیم که آموزشها و مربی گری ها ما را در مسیرهای متناقض پیش میبرند. مثلاً در حوزه تصمیم گیری، از ما خواسته میشود که ریسک پذیر باشیم، تحلیل...

تئوری حلقه ها در گله کردن

۹

وقتی واقعه ناگواری رخ میدهد، همه ناراحت هستند. همه دوست دارند که افراد متاثر از این ناراحتی را کمک کنند و در عین حال همه هم نیاز دارند که آثار ناراحتی خود را تخلیه...

یک تصمیم مدیریتی

۳۱

در مصاحبه برای یک سمت مدیریتی، در خدمت یکی از مدیران منابع انسانی سازمانی بودم. ایشان از داوطلبان سوالی پرسید که خیلی خوب و کاربردی بود، به نظرم خودشان در سازمان با همین مشکل...