برچسب‌خورده: تطابق شغلی

سن و خاطره

۱

قبلاً نوشتم که برای تشخیص سن افراد، یک روش این است که اطلاعات آنها را در مورد عکسها و اخباری مربوط به دوره های قبلی جویا شویم. عکس بالا را در شبکه های اجتماعی...

بزرگ شدن آدابی دارد

۱

در چرخه عمر سازمانها مقطعی هست که اگر رشد نکنی، نابود میشوی. سازمانها به حدی از رشد میرسند که دیگر هزینه های جاری کفاف دخل و خرجشان را نمیدهد. آنها مجبورند بزرگ شوند. بررسی...

جورچین فرایند جذب

۴

فرایند جذب و استخدام یکی از شناخته شده ترین فرایندهای سازمانهاست، چه برای مخاطبان بیرونی (کارجویان) و چه برای همکاران داخلی سازمان. دست اندرکاران این فرایند اما در عمده موارد به شدت مظلوم واقع...

integrity

۱۱

integrity یک ویژگی است که خیلی سازمانها (در سراسر جهان) در مدل شایستگی خود به آن توجه میکنند. در واژگان فارسی بسیار به دنبال معادل مناسبی که تمام معنای این لغت را نشان دهد...

لغت نامه شایستگی

۲

در مطالب قبلی به تعریف جدید شرح شغل و سند جدیدی که در این راستا تولید میشود، اشاره کردم (اینجا). یکی از اجزائی که در آن نوشته به آن اشاره کردم، لغت نامه شایستگیها،...

من این را میخواهم!

۶

چند روز قبل از سوی دوستی برای مشورت در مورد انتخاب افراد برای استخدام فراخوانده شدم. این دوست عزیز به من نشان داد که همکارانشان با چه دقتی شاخصه های مورد نیاز در هر...

پیام مدیریت

۰

هر کاری که مدیران انجام میدهند، پیامی دارد و این پیام منحصر به درون سازمان نیست. یکی از پیامهای مدیریتی که از سازمان صادر میشود، نحوه انتخاب آدمها برای سِمَتهای مختلف است. سازمانها همیشه...