برچسب‌خورده: تناسب رفتاری

سیر تحول کارکنان

۱

دنیا در حال تغییر است. به قولی “تنها چیزی که تغییر نمیکند، الزام به تغییر است“. سازمانها و کارکنان هم از این قاعده مستثنی نیستند.  سازمانها ملزم هستند که خود را با شرایط محیطی...

سهل گیری در شروع

۰

این روزها تصویری در شبکه های احتماعی دست به دست میگردد که حتما شما هم دیده اید. تصاویری از “گاراژ” هایی که کسب و کارهایی مثل اپل و مایکروسافت و گوگل از آنجا شروع...

بزرگ شدن

۲

سازمانها در چرخه عمر خود به نقطه ای میرسند که اگر بزرگ نشوند، به سوی نابودی میروند. نه آنکه از بین بروند، بلکه نسبت هزینه نگهداری به سود دهی آنها به نقطه ای میرسد...

تفاوت نوک حمله و دفاع

۳

آقای خاکپور بعد از بحثهایی که در فوتبال ما رایج است، به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید انتخاب شدند. (اینجا) این انتخاب مثل همیشه حرف و سخنهایی در پی داشت، از جمله انتقادهایی...