برچسب‌خورده: تناسب شغلی

واکنش به موقعیت

۰

بررسی تناسب رفتاری داوطلب و شغل، یکی از کارهایی است که در فرایند استخدام انجام میشود. این کار به دو صورت کلی انجام پذیر است. نخست اینکه با سنجش شاخصه های رفتاری فرد، رفتارها...

بزرگ شدن آدابی دارد

۱

در چرخه عمر سازمانها مقطعی هست که اگر رشد نکنی، نابود میشوی. سازمانها به حدی از رشد میرسند که دیگر هزینه های جاری کفاف دخل و خرجشان را نمیدهد. آنها مجبورند بزرگ شوند. بررسی...

تناسب مهم است

۵

اینکه خواسته های بزرگ داشته باشیم، خیلی خوب است. هدف باید ما را وادار کند که کمی تا قسمتی “کش” بیائیم، این هم درست است. اما اگر این کش آمدن زیاد باشد، آسیب خواهیم...

Integrity-2

۱

در ادامه نوشته قبلی در مورد این ویژگی بسیار جذاب و مهم (Integrity) در این نوشته به معرفی مقیاسهایی که در آزمون Giotto برای سنجش این ویژگی مورد توجه قرار دارند، پرداخته شده است....

integrity

۱۱

integrity یک ویژگی است که خیلی سازمانها (در سراسر جهان) در مدل شایستگی خود به آن توجه میکنند. در واژگان فارسی بسیار به دنبال معادل مناسبی که تمام معنای این لغت را نشان دهد...

تغییر مدیر

۸

دوستان زیادی را دیده ام، شما هم لابد دیده اید، که قصد خروج از سازمانی را دارند و انگیزه و علت این امر را هم تغییر مدیریت عنوان میکنند. این انگیزه خوبی است؟ داستان...