برچسب‌خورده: آموزش و توانمندسازی

خودباوری در خلاقیت

۰

چند روز قبل با استفاده از یک دعوت عمومی، به نشستی در مورد کتاب خودباوری در خلاقیت که توسط انتشارات آریانا قلم به زیور طبع آراسته شده، رفتم. صادقانه باید بگویم که این رفتن...

بازی وار سازی در کار

۰

این روزها استفاده از بازی وار سازی، (این ترجمه ای است که برای Gamification یافته ام) زیاد کاربرد دارد و از آن بسیار سخت گفته میشود. موضوع مهمی هم هست که برخی بر این...

بحران نیروی کار

۰

در طی ایام تعطیلات فرصتی بود تا چند ویدیوی خوب ببینم که این حتماً بهترین آنهاست. فکر کردم ضمن دعوت از شما برای مشاهده این ویدیو، برداشت خودم را هم تقدیم کنم. نوشته های...