برچسب‌خورده: توانمندی

نیازسنجی آموزشی

۱

بسیاری از سازمانها برای شروع دوره های آموزشی، فرایندی تحت عنوان نیازسنجی آموزشی را مطرح میکنند و به آن میپردازند. این فرایند تحت روشهایی که در مدلهای مختلف ارائه شده است، صورت میپذیرد که...

درگذشت یک مرد

۱

هنرمند گرانمایه عباس کیارستمی، از میان ما رفت. خبر بسیار غم انگیز و گران بود. این خبر، غیر از ایرانی بودن، برای من تداعی کننده یک خبر بد دیگر بود. قریب به دوسال قبل،...

بحران نیروی کار

۰

در طی ایام تعطیلات فرصتی بود تا چند ویدیوی خوب ببینم که این حتماً بهترین آنهاست. فکر کردم ضمن دعوت از شما برای مشاهده این ویدیو، برداشت خودم را هم تقدیم کنم. نوشته های...

پاسخگو باشیم

۴

این روزها خیلی باب است که ۳ یا ۷ یا ۱۵ یا تعدادی کمتر و بیشتر خصیصه را اعلام میکنند که اگر میخواهید کارمند یا مدیر یا مادر یا همسر موفقی باشید به اینها...

پست کلیدی و مدیریت منابع انسانی

۳

شناسائی پستهای کلیدی سازمان، یکی از اقدامات مفید است که در برنامه ریزی منابع انسانی و مدیریت استعدادهای سازمان، نقشی مهم دارد. در این حوزه منبع و مقاله کم نیست و این خود نمایشی...