برچسب‌خورده: توماس

همدلی یا هم دردی

۴

تفاوت لغات مهم است. اینکه بدانیم واقعاً چه چیزی را کجا و با چه منظوری استفاده میکنم،‌ مهم است. وقتی میگوئیم در کار تیمی، همدلی یک اصل است، مهم این است که بدانیم،‌ این...

پرخاشگری و پافشاری

۲

وقتی عقیده ای دارید، وقتی فکر میکنید آن عقیده درست و بر حق است، بر سر آن پافشاری میکنید. این پافشاری یا مثبت است و سازنده یا پرخاشگرانه که منجر به تخریب و سد...

گوناگونی انسانها

گوناگونی انسانها ۰

خداوند در آفرینش ما، گوناگون عمل کرده است. هم در شکل ظاهری و هم در شخصیت و شاخصه های رفتاری. معمولاً ما تفاوتها و گوناگونی ظاهری را خیلی خوب باور داریم و با آن...

رفتارهای پر شدت حدی

رفتارهای پر شدت حدی ۰

در مورد پارامترهای رفتاری در مدل مورد استفاده در سیستم توماس اینترنشنال قبلاً در پستی به اجمال توضیحاتی داده ام.  در این پست، و پستهای دیگر خواهم کوشید چند کاربرد عملی که نیازمند دقت...

مدل رفتار سازمانی توماس

مدل رفتار سازمانی توماس ۱

مدلهای رفتاری متعددی برای تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی وجود دارند. شرکت توماس اینترنشنال، از سال ۱۹۷۰، آن زمان که سیستمهای فناوری اطلاعات چنین گسترده نبود، کار خود را بر اساس یکی از این...