برچسب‌خورده: تيمهاي كاري

گپ با مدیر

۱۹

چند روز قبل دوستی با من تماس گرفت و به دفترش دعوتم کرد که ملاقاتی داشته باشیم. آشنائی ما به حدود ۱۴-۱۵ سال قبل برمیگشت که از یک تعامل ساده کاری سرچشمه گرفته بود....

تیم از رویا تا عمل

۹

یکی از شاخصه هایی که در بررسی فرهنگ سازمانی اندازه گیری میشود، این است که تیمها و کار تیمی در سازمان، چه جایگاهی دارد. در چند تجربه ای که ما داشته ایم، پاسخ کارکنان...

اعتماد و تیم

۴

اعتماد یکی از واژه های کلیدی در واژگان و فرهنگ شرقی است. این واژه از این دیدگاه مهم است که ما خیلی تعریف روشنی از اعتماد نداریم. هر لغزشی، هر انحرافی از هر معیاری،...

شاخصه های رفتاری تیم

۵

همانطور که الگوی رفتاری برای شغل میسازیم، انتظارات از اینکه یک تیم هم چطور کار کند را میتوانیم تبدیل به یک الگو کنیم. خیلی بدیهی است که اگر همه افراد مثل هم باشند، انگار...

همدلی یا هم دردی

۴

تفاوت لغات مهم است. اینکه بدانیم واقعاً چه چیزی را کجا و با چه منظوری استفاده میکنم،‌ مهم است. وقتی میگوئیم در کار تیمی، همدلی یک اصل است، مهم این است که بدانیم،‌ این...

چابکی : یک خطای رایج

چابکی : یک خطای رایج ۰

در مطلب پیشین کمی به مقدمات و الزامات چابکی پرداختم (اینجا). قصد داشتم در مطلب بعدی به گامهای بعدی برای حرکت به سوی چابکی بپردازم، اما فکر کردم خوب است اول نکته مهمی را...

بحث شیرین تعامل

بحث شیرین تعامل ۴

تعامل بسیار مهم است. قبلاً در مورد اهمیت مهارتهای نرم (Soft skills) نوشته ام (اینجا). تعامل یکی از مهمترین این مهارتهاست. با تعامل است که از انتقال صحیح نظراتمان مطمئن میشویم و نیز نظرات...

چرا از هم طلبکاریم؟

چرا از هم طلبکاریم؟ ۴

اگر دقت کرده باشید، ما در خیلی از تعاملاتمان از هم طلبکاریم: چرا حقوق من اضافه نمیشود؟ چرا من را به دوره های آموزشی و سمینارها اعزام نمیکنند؟ چرا کارمندان اشتباه میکنند؟ چرا این...