برچسب‌خورده: تیپهای رفتاری

المپیک و تیمهای ما

۰

چیزی تا شروع رقابتهای نفس گیر المپیک نمانده و تیمهای ما یکی پس از دیگری با کسب سهمیه میروند که افتخار بیافرینند. برخی اولین بارشان است که این میدان را تجربه میکنند، مثل والیبال،...

کمال طلبی در کسب و کار

۳

این روزها چند بار با یک مشکل مشابه در چند سازمان تولید کننده مواجه بوده ام، آنهم شکاف تعاملی میان بخشهای تولید و فروش بوده است. این شکاف را همه میشناسیم و احتمالاً هر...

ناکارآمدی سیستمها

۰

با زحمت و مشقت فراوان سیستمهایی را در سازمان ایجاد میکنید، اما این سیستمها کار نمیکنند، یا لااقل آنطور که شما میخواهید و باید، کار نمیکنند. اگر چنین شد، ببینید آیا نیازهای همه ذینفعان...

نقش رفتار

نقش رفتار ۵

این یک نوشته خیلی خیلی کوتاه است. کدام حوزه منابع انسانی را سراغ دارید که رفتار در آن نقشی نداشته باشد؟ اگر حوزه ای را میشناسید، یا فکر میکنید که در برخی حوزه ها...

نه گفتن

۷

تعداد افرادی که نمیتوانند نه بگویند، خیلی زیاد است. این مشکل میتواند مدیریت زمان شما را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، از سوی دیگر هم اگر نه را جای نامناسب یا به روش...