برچسب‌خورده: جذب و استخدام

بحران نیروی کار

work-force-crisis ۰

در طی ایام تعطیلات فرصتی بود تا چند ویدیوی خوب ببینم که این حتماً بهترین آنهاست. فکر کردم ضمن دعوت از شما برای مشاهده این ویدیو، برداشت خودم را هم تقدیم کنم. نوشته های...

تناسب مهم است

newjersey line ۵

اینکه خواسته های بزرگ داشته باشیم، خیلی خوب است. هدف باید ما را وادار کند که کمی تا قسمتی “کش” بیائیم، این هم درست است. اما اگر این کش آمدن زیاد باشد، آسیب خواهیم...

جورچین فرایند جذب

recruitment-jigsaw ۴

فرایند جذب و استخدام یکی از شناخته شده ترین فرایندهای سازمانهاست، چه برای مخاطبان بیرونی (کارجویان) و چه برای همکاران داخلی سازمان. دست اندرکاران این فرایند اما در عمده موارد به شدت مظلوم واقع...

کسب و کار و مهارت

skill-gap ۵

پیش از این نوشته ای در مورد نقش توسعه مهارت در توسعه کسب و کارها نوشتم که معطوف به نظری بود که یکی از مسئولین محترم وزارت کار اظهار داشته بودند. اخیراً گزارش دیدم...

قرارداد کار و بیکاری

contracts ۹

  امنیت شغلی یکی از مباحثی است که برای تقریباً همه افرادی که در بازار کار هستند، مهم است. درجه اهمیت این موضوع نزد افراد مختلف، متفاوت است، همینطور تعریفی که از این مقوله...

Integrity-2

Integrity ۱

در ادامه نوشته قبلی در مورد این ویژگی بسیار جذاب و مهم (Integrity) در این نوشته به معرفی مقیاسهایی که در آزمون Giotto برای سنجش این ویژگی مورد توجه قرار دارند، پرداخته شده است....

integrity

integrity word in vintage, metal letterpress printing blocks on scratched wooden background ۱۱

integrity یک ویژگی است که خیلی سازمانها (در سراسر جهان) در مدل شایستگی خود به آن توجه میکنند. در واژگان فارسی بسیار به دنبال معادل مناسبی که تمام معنای این لغت را نشان دهد...