برچسب‌خورده: ریزش

تناسب مهم است

۵

اینکه خواسته های بزرگ داشته باشیم، خیلی خوب است. هدف باید ما را وادار کند که کمی تا قسمتی “کش” بیائیم، این هم درست است. اما اگر این کش آمدن زیاد باشد، آسیب خواهیم...

جورچین فرایند جذب

۴

فرایند جذب و استخدام یکی از شناخته شده ترین فرایندهای سازمانهاست، چه برای مخاطبان بیرونی (کارجویان) و چه برای همکاران داخلی سازمان. دست اندرکاران این فرایند اما در عمده موارد به شدت مظلوم واقع...

مدل قدرت در فرایند جذب

۰

بعد از نوشته های متعدد در خصوص نقش هر یک از ما در یافتن کار و خروج از بیکاری، نوشته ای دیدم از یک مدیر بین المللی که دیدگاه جالبی را در این خصوص...

گپ با مدیر

۱۹

چند روز قبل دوستی با من تماس گرفت و به دفترش دعوتم کرد که ملاقاتی داشته باشیم. آشنائی ما به حدود ۱۴-۱۵ سال قبل برمیگشت که از یک تعامل ساده کاری سرچشمه گرفته بود....

انتظارات شفاف

۵

اینکه انتظارات شفاف داشته باشیم، خیلی مهم است. نمیدانم چند بار و دقیقاً در کدام نوشته ها، اما میدانم که به دفعات و در هر فرصتی در این مورد گفته و نوشته ام. این...

معضل بیکاری

۱۴

در نوشته بیکاران کجائید، نظرات مختلفی منعکس شد. واقعیت این است که بیکاری یکی از معضلات اجتماعی ماست، که همه هم در پی رفع آن هستند. من آنجا ایده ام این بود که خود...

لیوان کاغذی

۸

دیروز در سازمانی برای شرکت در جلسه حضور یافتم. خوشبختانه مدیری که با ایشان قرار داشتم از آن دسته ای است که با یک فلاسک آب جوش، لیوانهای کاغذی و چای کیسه ای از...