برچسب‌خورده: فرهنگ سازمانی

صمیمیت سازمانی

۲

صمیمیت در سازمان بسیار مهم است. وجود صمیمیت میتواند مشکلات زیادی را رفع یا از بروز آنها جلوگیری کند. به همین دلیل هم هست که سازمانها به روشهای مختلف میکوشند تا این صمیمیت را...

گردش اطلاعات در سازمان

۰

دسترسی به اطلاعات سازمانی، یکی از شاخصه هایی است که در بررسی های مختلف سازمانی مورد توجه قرار میگیرد. مثلاً در مدل فرهنگ سازمانی دنیسون، این معیار با چندین پرسش سنجیده میشود و بر...

دشواری تغییر

۶

در مزایا و ضرورت تغییر، و در دشواری تغییر آن قدر نوشته و گفته شده که بعید میدانم کسی باشد که هنوز در مورد این موضوع نشنیده و نخوانده باشد. مدیریت تغییر امروزه یکی...