برچسب‌خورده: فرهنگ

رنج استادی

۲

پیش از این در مورد خطاب کردن افراد به القاب مختلف و به خصوص استادی نوشته ام. این نوشته را به ذکر نشانه هایی از سختیهایی که استادان متحمل میشوند تا به حق، “استاد”...

اطلاعات : حق، ارزش

۲

این روزها بحث اطلاعات افراد در کشور ما هم موضوعی داغ است. یکی از خبرگزاریها هم گزارشی در این خصوص تهیه کرد که از صدا و سیما هم پخش شد. گزارش تکان دهنده بود،...

انتظارات شفاف

۵

اینکه انتظارات شفاف داشته باشیم، خیلی مهم است. نمیدانم چند بار و دقیقاً در کدام نوشته ها، اما میدانم که به دفعات و در هر فرصتی در این مورد گفته و نوشته ام. این...

امنیت شغلی

۱۳

ما همه به اهمیت و جایگاه امنیت شغلی خیلی خوب واقفیم. بگذریم که ممکن است تعاریف مختلفی برای آن داشته باشیم که این تعاریف هم خود محل بحثی مفصل است. اما آیا امنیت شغلی...

لیوان کاغذی

۸

دیروز در سازمانی برای شرکت در جلسه حضور یافتم. خوشبختانه مدیری که با ایشان قرار داشتم از آن دسته ای است که با یک فلاسک آب جوش، لیوانهای کاغذی و چای کیسه ای از...

شاخصه های رفتاری تیم

۵

همانطور که الگوی رفتاری برای شغل میسازیم، انتظارات از اینکه یک تیم هم چطور کار کند را میتوانیم تبدیل به یک الگو کنیم. خیلی بدیهی است که اگر همه افراد مثل هم باشند، انگار...

یک حرفه

۲۰

این مطلب، از یادداشت تحلیلی آقای علی نعمتی شهاب عزیز الهام و انگیزه گرفته است که تحت عنوان “آیا مشاوران مدیریت زنبورهای بی عسل هستند” نوشته است. اگر به هر نوع با مشاوره مدیریت...

رهبر تبلیغاتی بازار

۱

وقتی چند برند یا نام تجاری که در یک حوزه فعالیت میکنند، در بازار تبلیغ میکنند، خیلی اتفاق می افتد که یکی رهبری بازار را، نه از نظر مصرف و اعتماد بلکه از نظر...

تعویض عینک

۲

وقتی به سن من برسید، کم کم دیدن متنها برایتان دشوارتر میشود، برای درست خواندن یا درست دیدن باید عینکتان را عوض کنید. زندگی و دیدگاه ما هم همینطور است، با این تفاوت که...