برچسب‌خورده: مدل رفتاری

نقش رفتار

نقش رفتار ۵

این یک نوشته خیلی خیلی کوتاه است. کدام حوزه منابع انسانی را سراغ دارید که رفتار در آن نقشی نداشته باشد؟ اگر حوزه ای را میشناسید، یا فکر میکنید که در برخی حوزه ها...

ماتریس شیوه تعامل

۸

در مورد تعامل زیاد صحبت شده، و قبلاً هم نوشته ام که یکی از عوامل موثر در تعارض و تقابل، عدم توجه به شیوه رفتاری طرف مقابل و منتج از آن، نیازهای او و...

مقتدر یا مورد وثوق

۰

قبلاً هم در مورد تفاوت معنی لغات نوشته ام، اما گاهی مواردی پیش می آید که به صورت موردی به آنها اشاره میکنم. این هم یکی از همان موارد است. تفاوت اقتدار و مورد...

مدیر یا کارآفرین

۵

مدیر، کارآفرین و رهبر، سه نقشی هستند که تقریباً تمام سازمانها با آن مواجهند. گاهی از سر اجبار، متولی اصلی یکی از این نقشها،‌مجبور به ایفای نقشی دیگر میشود و این سرآغاز مشکلات است....

مراحل تعامل

۲

تعامل یکی از اصلی ترین مهارتهای نرم است و هر قدر در مورد تعامل بنویسیم، کم است. باور کنید این یک حقیقت است. تصویر فوق، برگرفته از نوشته ای تحت عنوان“Jargon, Protocols and Uniforms...