برچسب‌خورده: مدیریت زمان

تعویق

۶

تعویق، یکی از رفتارهای نامطلوب است. مخاطب این رفتار نامطلوب هم خودمان هستیم هم اطرافیان ما. خودمان ضرر میکنیم چون پیش نمیرویم، دیگران هم متضرر میشوند چون ممکن است تعویق ما سبب بازماندن آنها...

تمرین مدیریت زمان

۴

همه ما حداقل یک کار داریم که مدتهاست میخواهیم انجام دهیم و نمیشود. اگر شما از ما نیستید و چنین کارهایی ندارید، خوش به حالتان. این کار لازم هم نیست که یک کار خیلی...

باز هم مدیریت زمان

۱۰

در یکی از هفته های اخیر،  ۸ کارگاه را برای چند سازمان برگزار کردم، در هر یک از این کارگاهها حدود ۲۵ نفر شرکت داشتند که هر کارگاه متاسفانه با حدود ۲۰ دقیقه تاخیر...

قانون پارتو یا ۲۰-۸۰

۲

قانون پارتو، قانون جالب است که حتماً همه با آن آشنا هستید. حقیقتی تلخ در درون این قانون نهفته است. بخش شیرینش میگوید که اگر توجه کنید، با ۲۰% از انرژی تان میتوانید به...

گزارش مدیریتی

۳

خیلی از کارکنان از مدیران گله میکنند که چرا چنین میکنند یا چنان نمیکنند. انصافاً خیلی از این گله ها هم بجاست، اما اگر ریشه یابی کنیم، میبینیم که مدیران معمولاً آنچه باید را...

کار مهم – کار فوری

کار مهم – کار فوری ۱

خیلی از ما در اولویت بندی و برنامه ریزی برای کارهایمان موفق نمیشویم، یا بهتر است بگوئیم از خودمان راضی نیستیم. چشم آبی ها برای موفقیت در این موارد، ابزارهای بسیار بسیار ساده ای...

مدیریت زمان

مدیریت زمان ۰

مدیریت زمان یکی از عواملی است که همه به آن نیاز دارند. خیلی از مدیرانی که شما مدتهای مدیدی پشت در آنها منتظر میمانید از این عارضه رنج میبرند، اکثر آنها به این موضوع...