برچسب‌خورده: هدف

رفتار یا عملکرد

۹

یکی از فرایندهای بسیار کلیدی و مهم در حوزه منابع انسانی، فرایند مدیریت عملکرد است. تقریبا همه سازمانهای مهم این فرایند را دارند و همیشه منابع عمده ای هم صرف اجرای آن میکنند. نکته...

تصویر سازی

۶

تصویر سازی (که ترجمه ای است که من برای Visualization انتخاب کرده ام) یکی از کارهای مهمی است که باید آموخت. این مهارت، در فرایندهای متفاوتی کاربرد دارد، که البته ریشه همه آنها یکی...

رویه های خوب

۲

در بحث هدف گذاری، با طی یک فرایند، به جائی که میخواهیم برسیم فکر میکنیم و برای آن برنامه میریزیم. خیلی اتفاق می افتد که در اثر تغییرات اجتناب ناپذیر، هدف ما تغییر میکند...

کوله پشتی ۹۵

۸

امیر مهرانی بزرگوار، بنده را هم وارد بازی کوله پشتی کرد. تمثیل جالب کوله پشتی برای پالایش و انتقال تجربه ها، جالب و دوست داشتنی است، متانت امیر مهرانی، این جذابیت را دوچندان میکند....

گریز از هدفگذاری

۵

اخیراً تجربه ای کسب کرده ام که فکر کردم شاید برای شما هم جالب باشد. در کارگاه توانمندسازی، وقتی از هدفگذاری و مزایای آن صحبت کردم، همه سر شوق آمدند. همه به نقش هدف...