برچسب‌خورده: پیام مدیریتی

خرده نوشته ها

نوشته های کوتاه مدیریتی ۲

قصد دارم از این پس نوشته های کوتاهی را در گروهی جدید به عنوان “خرده نوشته ها” در وبلاگ منشر کنم. عمده پیام این نوشته ها، تصویری است، همراه با یکی دو جمله و...