برچسب‌خورده: کارآفرینی

تغییر شرایط

۰

با وقوع برجام، اتفاقاتی در عرصه و محیط کسب و کار کشور افتاد، که اتفاقاً امروز به لحاظ یکساله شدن، این موضوع سخت مورد توجه قرار گرفته است. در باب مزایا، معیب و دستاوردهای...

فهرست مشتریان

۵

چندی پیش نماینده سازمانی با ما تماس گرفتند و علاوه بر اطلاعاتی که خواستند، درخواست داشتند که علاوه بر فهرست مشتریان، اسامی و اطلاعات تماس آنها را نیز در اختیارشان قرار دهیم. بدیهی است...

کنکور

۶

امسال در چهل و پنجمین کنکور سراسری، بیش از هشتصد هزار نفر، بعد از بیش از یکسال تلاش،به رقابتی وارد شدند که فکر نمیکنم کسی به عواقب فکر کرده باشد، یا اگر کرده باشد،...

فروشگاه کتاب کارآفرینی

۰

این یک مطلب کوتاه و برای اطلاع رسانی است. خیلی از دوستان از من در مورد منبعی برای تهیه کتاب میپرسند. به جز چند فروشگاه محدود، متاسفانه برای خرید کتاب در یک حوزه تخصصی،...

شکار مغزها

۲۴

مدتی است که درخواستهایی تحت عنوان شکار مغزها (Head hunting) به ما و حتما به دیگر کسانی که در حوزه مشابه ما کا رمیکنند، میرسد. این تقاضاها همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود،...

آدم خوب،‌مدیر خوب

۱۱

خیلی شنیده ایم که فلانی آدم خوبی است. این در فرهنگ ما هست که آدم خوب بودن، برای اغماض بسیاری از گناهان و خطاها، کافیست. من شخصاً برای آدمهای خوب، احترام زیاد قائلم، سعی...

نارضایتی در سازمان

۴

عمده مساعی مدیران سازمانها بر تامین رضایت شغلی است. هر کاری که در حوزه منابع انسانی و معطوف به افراد انجام میشود، اگر تمامش در راستای ارتقای رضایت نباشد، بخش عمده ای از آن...

مدیر یا کارآفرین

۵

مدیر، کارآفرین و رهبر، سه نقشی هستند که تقریباً تمام سازمانها با آن مواجهند. گاهی از سر اجبار، متولی اصلی یکی از این نقشها،‌مجبور به ایفای نقشی دیگر میشود و این سرآغاز مشکلات است....