برچسب‌خورده: کسب و کار

سوزاندن اعتماد

۰

اعتماد بزرگترین سرمایه هر کسب و کار است، به نظرم کمتر کسی به این موضوع اعتقاد نداشته باشد. اما در عین حال بسیارند صاحبان کسب و کارهایی که این شعار را دائماً تکرار میکنند...

تغییر شرایط

۰

با وقوع برجام، اتفاقاتی در عرصه و محیط کسب و کار کشور افتاد، که اتفاقاً امروز به لحاظ یکساله شدن، این موضوع سخت مورد توجه قرار گرفته است. در باب مزایا، معیب و دستاوردهای...

بحران نیروی کار

۰

در طی ایام تعطیلات فرصتی بود تا چند ویدیوی خوب ببینم که این حتماً بهترین آنهاست. فکر کردم ضمن دعوت از شما برای مشاهده این ویدیو، برداشت خودم را هم تقدیم کنم. نوشته های...

تناسب مهم است

۵

اینکه خواسته های بزرگ داشته باشیم، خیلی خوب است. هدف باید ما را وادار کند که کمی تا قسمتی “کش” بیائیم، این هم درست است. اما اگر این کش آمدن زیاد باشد، آسیب خواهیم...

اطلاعات : حق، ارزش

۲

این روزها بحث اطلاعات افراد در کشور ما هم موضوعی داغ است. یکی از خبرگزاریها هم گزارشی در این خصوص تهیه کرد که از صدا و سیما هم پخش شد. گزارش تکان دهنده بود،...

پست کلیدی و مدیریت منابع انسانی

۳

شناسائی پستهای کلیدی سازمان، یکی از اقدامات مفید است که در برنامه ریزی منابع انسانی و مدیریت استعدادهای سازمان، نقشی مهم دارد. در این حوزه منبع و مقاله کم نیست و این خود نمایشی...