برچسب‌خورده: گوش كردن

با چه هدفی گوش میکنیم؟

۵

گوش کردن یکی از مهارتهای رفتاری است که حتماً آموختنی و قابل توسعه است. اینجا هم تعریف مهم است. اینکه خاموش باشیم تا کسی حرف بزند، گوش کردن نیست. منظور از گوش کردن در...

برنده – برنده

۰

بعید است کسی اعتراف کند که در پی برد-برد نیست، همه اقلاً در شعار خود را طرفدار برد – برد نشان میدهند و در فکرشان هم این است که منافع طرف را (البته بر...

نشان قدرت دیگران

۱۷

رفتارهای ما خیلی اثر دارند. در زندگی روز مره مان، در آنچه برایمان رخ میدهد و در آنچه با آن مواجه میشویم. ریشه این وابستگی هم در تعاملهای ماست. بگذارید یک مثال بزنم: در...

تیم از رویا تا عمل

۹

یکی از شاخصه هایی که در بررسی فرهنگ سازمانی اندازه گیری میشود، این است که تیمها و کار تیمی در سازمان، چه جایگاهی دارد. در چند تجربه ای که ما داشته ایم، پاسخ کارکنان...

مدیریت شهری پاسخگو

۰

خلاصه این نوشته در روزنامه بهار منتشر شد. چون این تحلیل مصداقی، برای خیلی از مدیران نتیجه گرا صادق است، فکر کردم کل آن را در اینجا منتشر کنم، شاید به این مدیران زحمت...

مثالی از تقابل

۵

مدیریت تقابل یکی از مهارتهایی است که در تعاملها بسیار به درد میخورد. تقابل تعریف ساده ای دارد که همه ما آن را خیلی خوب میدانیم. به زبان بسیار ساده تقابل زمانی است که...

ماتریس شیوه تعامل

۸

در مورد تعامل زیاد صحبت شده، و قبلاً هم نوشته ام که یکی از عوامل موثر در تعارض و تقابل، عدم توجه به شیوه رفتاری طرف مقابل و منتج از آن، نیازهای او و...