برچسب‌خورده: یادگیری

تعطیلی استارتاپها: شکست یا آموختن

۲

آقای میلاد اسلامی زاد که خوب مینویسد و خوب هم فکر میکند، در وبلاگش در مورد علل شکست استارتاپها در ایران مطلب خوبی نوشته بود. ذیل نوشته اش، من هم چند سطری نوشتم. بعداً...