نیازهای آموزشی

وقتی شاخصه های رفتاری تعیین شد، بسیار اتفاق می افتد که لازم است فرد یک یا چند مورد از شاخصه های خود را تغییر دهد.

این کار کاملاً امکان پذیر است اما توفیق در آن به چند عامل بستگی دارد:

وقتی شاخصه های رفتاری تعیین شد، بسیار اتفاق می افتد که لازم است فرد یک یا چند مورد از شاخصه های خود را تغییر دهد.

این کار کاملاً امکان پذیر است اما توفیق در آن به چند عامل بستگی دارد:

نخست آنکه میخواهیم کدام شاخصه را تغییر دهیم؟ تغییر پر شدت ترین و کم شدت ترین شاخصه ها دشوارترین کار است. این کار به این مفهوم است که بخواهیم اساساً مدل رفتاری فرد را تغییر دهیم.

شکل زیر را ببینید:

همیشه ارتقای پر شدت ترین شاخصه و کم کردن شدت کم شدت ترین شاخصه، ساده ترین کار است.

دومین نکته این است که باید توجه کنیم که این تغییرات تا زمانی ساده خواهد بود که پر شدت ترین، همانطور پر شدت بماند و کم شدت ترین هم همانطور کم شدت ترین باقی بماند.

سومین نکته این است که این کار به ممارست و گاهی مطالعه نیاز دارد. ممکن است این تغییرات برای فردی بیش از دیگری طول بکشد. اگر واقعاً به موضوع علاقه دارید، نباید زود دلسرد شوید.

چهارمین نکته این است که مطمئن شویم این تغییرات واقعاً لازم هستند. اینکه در محیط کاری انتظار تغییر شاخصه ها نرود و ما بخواهیم (همینطوری برای سرگرمی) این شاخصه ها را تغییر دهیم، کار را سخت تر میکند و ممکن است ما را درگیر فشارهای شدید بنماید.

آخرین نکته که مهمترین است، این است که تغییر شدت یک شاخصه تا حدی که از یک شدت معمولی و نه پر شدت ترین تبدیل به پر شدت ترین شود، بسیار بسیار سخت است. باید هدف مشخص و ارزشمندی داشته باشد که روی موضوع سرمایه گذاری کنیم.

وقتی تمام این مسائل را بررسی کردیم، حالا این سوال مطرح میشود که چطور؟

به عنوان نمونه چند مورد را در ادامه آورده ام:

برای ارتقای D باید این کارها را تمرین کرد:

حل تضادها و نظم دهی

هدف گذاری در کارها

تصمیم گیری و تمرین و مطالعه در روشهای اتخاذ تصمیم

حل مسئله

تفکر چند جانبه

برنامه ریزی راهبردی، نگاهمان را راهبردی تر کنیم، دور تر را نگاه کنیم.

مذاکره برای پیروزی، باید مذاکره را تمرین کنیم.

قطعی کردن فروش، یا قانع کردن طرف مقابل در یک بحث

مهارتهای ارجاع کار، بپذیریم که دیگران هم میتوانند و دغدغه این را که دیگران کاری را انجام دهند، نداشته باشیم.

قاطعیت، نه اینکه بیهوده و بی منطق شویم، اما همیشه هم زود تسلیم نشویم. کمی بر موضع منطقی خود پافشاری کنیم.

به همین ترتیب میتوان برای ارتقای سایر شاخصه های رفتاری هم تمرین کرد.
یادمان باشد که همه را آنطور که هستند بپذیریم و برای بهتر شدن تلاش کنیم.
سربلند باشید.

اگر مفید بود، عضو شوید و یا به اشتراک بگذارید

برای آشنائی با کاربرد عملی این نوشته ها، در سازمان خودتان، روی عناوین زیر کلیک کنید:

جذب و استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری به شما پیشنهاد میکنیم.

انگیزش و نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما امیدواریم بتوانیم همراه شما باشیم تا با پرهیز از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداقل ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو (کار راهه شغلی) و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها چه بسا مهم تر بوده و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

عملکرد و مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای مادی و معنوی کارکنان، میتوانید آنها را به گونه ای مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.