برچسب‌خورده: آشنائی با DISC

اعتبار مدل دیسک

۴

در نوشته های قبلی در مورد مدل دیسک (DISC) نوشته ام. در مورد اجزای آن هم اشاره ای کرده ام. این نوشته هم به موضوع دیگری در همین خصوص مرتبط است. همانطور که میدانید،...

از دیسک تا DISC

۸

عمده مطالب این وبلاگ مربوط به مباحث رفتار سازمانی و مدل رفتاری دیسک (DISC) است. نکات زیادی در مورد این مدل و استفاده از آن هست که باید با جزئیات مورد استفاده قرار گیرند....

پروفایل رفتاری

۲۷

مدتی است که دوستانی از طریق وبلاگ و سایت تماس میگیرند و در خصوص امکان استفاده از سیستم دیسک DISC برای مقاصد شخصی سوال میکنند. این توفیق را داشته ام که به برخی از...

مثالی از تقابل

۵

مدیریت تقابل یکی از مهارتهایی است که در تعاملها بسیار به درد میخورد. تقابل تعریف ساده ای دارد که همه ما آن را خیلی خوب میدانیم. به زبان بسیار ساده تقابل زمانی است که...

ماتریس شیوه تعامل

۸

در مورد تعامل زیاد صحبت شده، و قبلاً هم نوشته ام که یکی از عوامل موثر در تعارض و تقابل، عدم توجه به شیوه رفتاری طرف مقابل و منتج از آن، نیازهای او و...

پنجره جو-هری

۷

اینکه چقدر خودمان را میشناسیم و اینکه چقدر دیگران ما را میشناسند، همیشه حائز اهمیت بوده و هست. بر همین اساس است که راهکارهای توسعه (چه شخصی و چه سازمانی) طراحی میشوند و میتوانند...